Bilder i media!

Bilderna får endast publiceras i samband med text om Ramondo.
I övriga fall ska Ramondo Show Production kontaktas för godkännande av publicering. För att spara ned en bild: PC-användare: klicka bara på länken till önskat bildformat, ladda ned och spara. Alternativt, högerklicka på respektive länk och välja att "Spara länk som" från menyn som dyker upp. Mac-användare: Klicka på önskad länk och välj "Spara länk som" 
från menyn.

Image

Transparent bild

Transparent bild

Transparent Bild

Image